СтриймНет

Покритие
   • Предлагаме интернет с безжичен достъп на територията на гр.София и населени места разположени западно и северно от гр.София  • Разполагаме с оптична мрежа в гр.София, кв.Разсадника, кв.Красна поляна и кв.Красно село  • Предлагаме интернет достъп на квартали и групи от къщи отдалечени от оптична инфраструктура, като изграждаме високоскоростна безжична връзка до квартала, а вътре в него изграждаме оптична мрежа.  • За абонати изискващи кратковременни прекъсвания и надеждност на връзката предлагаме резервираност на връзката.  • Предлагаме достъп до интернет в следните населени места:  • с.Батулия, с.Безден, с.Беледие Хан, с.Богьовци, с.Войнеговци, с.Гара Бов, с.Церово, с.Мало Бучино, с.Пожарево  • гр.София, кв.Бенковски, кв.Бонсови поляни,
    кв.Гара Волуяк, кв.Разсадника, кв.Суходол и кв.Филиповци