СтриймНет

Интернет:
   • Осигуряваме интернет достъп на Бизнес и Домашни абонати чрез оптична и безжична свързаност.  • Предлаганите услуги зависят от наличието на оптична свързаност до населеното място на абоната.  • Доставка и инсталиране на системи за VPN мрежи.  • Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на оборудване за безжична свързаност.  • Изграждане и поддръжка на оптични мрежи.